NAŠI VINOGRADI

Na 20ha / 100 tisoč trt

V ljubezni naj bi bilo vse dovoljeno, kakor s kapljico vinsko, vse blagoslovljeno (S. Prošev).

SADOVNJAKI

Na 30ha / 40 tisoč sadnih dreves

Še drevo se na drevo naslanja, pa se ne bi človek na človeka (J. Šašelj).

NAŠI IZDELKI

Vrh pri Šentjerneju 5 / 8310 Šentjernej

Še drevo se na drevo naslanja, pa se ne bi človek na človeka (J. Šašelj).